Taith Gerdded Parc a Glan Môr

Blue Anchor Inn

Gwybodaeth:

  • Man cychwyn: maes parcio Bae Limpert (Silstwn) CF62 4HX. Cyfeirnod grid: ST020663
  • Llanilltud ar Arfordir
  • Llwybrau'r Fro,Cerdded
  • Mynediad am ddim
  • Croeso i gŵn

Walk-four-logo

Noder bu tirlithriad ar y daith hon. Gwelwch wefan Llwybr Arfordir Cymru isod ar gyfer manylion y gwyriad dros dro.

Llwybr Arfordir Cymru

O dawelwch cildraethau bach i brysurdeb traethau’r Barri, mae’r daith gerdded hon yn rhoi cyfle i gerddwyr brofi amrywiaeth arfordir Bro Morgannwg.

Bae Limpert i Ynys y Barri: 7 milltir / Taith Gylchol Porthceri : 3.5 milltir

Yn ogystal, gwelir nifer o nodweddion hanesyddol y Fro, megis olion y fila Rufeinig ger y Cnap a’r draphont Fictoriaidd mwy diweddar a welir o Barc Gwledig Porthceri.

Bydd selogion y gyfres gomedi Gavin & Stacey werth eu bodd fod y daith yn dod i ben yn Ynys y Barri. Pa well ffordd o orffen na gweld yr arcêd lle bu Nessa’n gweithio, a mwynhau paned neu hufen iâ (yn amodol ar y tywydd) yng nghaffi Marco?

Ydw i'n gyfeillgar i gwn?

 

No. 4 cy 140 x 300

 

Mae'r llwybr llinellol yn rhoi golygfeydd godidog o'r arfordir De Cymru o'r dechrau i'r diwedd. Mae'r llwybr hwn yn cynnig y cyfle i archwilio'r arfordir amrywiol i gerddwyr.

 

Hanesion y Fro

Gwrandewch ar y storïau yn dod yn fyw ar hyd y llwybr hwn gyda’r App Hanesion Y Fro.

Llwybrau'r Fro 1-10

Dyma un o gyfres o deithiau cerdded a fydd yn mynd â chi ar antur cerdded ar draws Bro Morgannwg. Edrychwch ar y teithiau eraill yn y casgliad hwn isod..

Taith Gerdded 1  - Taith Gerdded Aberogwr

Taith Gerdded 2 - Taith Gerdded yr Arfordir a'r Goleudy

Taith Gerdded 3 - Taith Gerdded Croesau Celtaidd a'r Arfordir

Taith Gerdded 4 - Taith Gerdded Parc a Glan Môr

Taith Gerdded 5 - Taith gerdded yr Arfordir a'r Pier

Taith Gerdded  6 - Taith Gerdded Naid yr Eog

Taith Gerdded 7 - Taith Gerdded Cae Bwganod

Taith Gerdded 8 - Taith Gerdded y Goedwig Hudol

Taith Gerdded 9 - Taith Gerdded Treftadaeth Iolo Morganwg

Taith Gerdded 10 - Taith Gerdded Ewenni a Blodau'r Gwanwyn

Os hoffech copi o'r set lawn o daflenni teithiau Cerdded y Fro, cysylltwch â ni heddiw a fydd yn bleser danfon set i chi.

Location