Salmon Leaps Walk - Vale Trail 6

Salmon Leaps

Gwybodaeth:

  • Start Point: Dinas Powys Villiage Square, CF64 4DE ST153712
  • Penarth
  • Vale Trails,Walking
  • Free admission
  • Doggy friendly

Walk-six-logo

Mae hon yn daith gerdded braf sy’n cynnwys dyffryn rhewlifol, ceunant coediog ac, os ydych chi'n lwcus, ambell i eog yn llamu.

Dinas Powys, Llanfihangel-y-pwll a’r cyffiniau – 5 milltir

Mae’n dechrau yng nghanol Dinas Powys sydd, yn groes i’w enw, yn bentref mawr a hwnnw’n un digon hyfryd.
Mae’r sgwâr, a elwir 'Y Twyn’, yn dystiolaeth o dwf y pentref yn y 19eg ganrif yn ystod ffyniant y diwydiant glo, a'r rheilffyrdd a adeiladwyd o’r herwydd, a ddaeth â phobl a chyfoeth i’r rhanbarth.  Mae llwybr Llam yr Eogiaid hefyd yn rhoi cyfle i gerddwyr archwilio hanes yr henfyd yn Ninas Powys, gydag ymweliad â chaer Oes Haearn Cwm George.
Mae’r llwyr ar ffurf y ffigwr wyth, felly mae modd dewis taith fyrrach, 3 milltir o hyd.
  

Ydw i'n gyfeillgar i gwn?

 

No. 6 cy 140 x 300px

 

Lawrlwytho taflen y daith gerdded Mae’r daith gerdded hon yn dechrau yng nghanol Dinas Powys sydd, yn groes i’w enw, yn bentref mawr a hwnnw’n un digon hyfryd.

 

 

 

 

 

Hanesion y Fro

Gwrandewch ar y storïau yn dod yn fyw ar hyd y llwybr hwn gyda’r App Hanesion Y Fro.

 

Llwybrau'r Fro 1-10

Dyma un o gyfres o deithiau cerdded a fydd yn mynd â chi ar antur cerdded ar draws Bro Morgannwg. Edrychwch ar y teithiau eraill yn y casgliad hwn isod..

Taith Gerdded 1  - Taith Gerdded Aberogwr

Taith Gerdded 2 - Taith Gerdded yr Arfordir a'r Goleudy

Taith Gerdded 3 - Taith Gerdded Croesau Celtaidd a'r Arfordir

Taith Gerdded 4 - Taith Gerdded Parc a Glan Môr

Taith Gerdded 5 - Taith gerdded yr Arfordir a'r Pier

Taith Gerdded  6 - Taith Gerdded Naid yr Eog

Taith Gerdded 7 - Taith Gerdded Cae Bwganod

Taith Gerdded 8 - Taith Gerdded y Goedwig Hudol

Taith Gerdded 9 - Taith Gerdded Treftadaeth Iolo Morganwg

Taith Gerdded 10 - Taith Gerdded Ewenni a Blodau'r Gwanwyn

Os hoffech copi o'r set lawn o daflenni teithiau Cerdded y Fro, cysylltwch â ni heddiw a fydd yn bleser danfon set i chi.

 

Location