Valeways

Walking on the beach

Gwybodaeth:

  • CF62 9DA
  • Y Barri ac Ynys Y Barri
  • 01446 749000
  • Cerdded
  • Mynediad am ddim
  • Valeways
  • Dim cŵn

Gwisgwch eich esgidiau cerdded ac ymunwch â Valeways ar un o’u hamryw deithiau cerdded yn y Fro brydferth.

Mae Valeways, a sefydlwyd ym mis Ebrill 1996, yn sefydliad amgylcheddol gwirfoddol. Mae Valeways wedi creu rhwydwaith o deithiau cerdded cylchol pleserus ledled y sir, sy’n cysylltu trefi a phentrefi â'r cefn gwlad o’u hamgylch a phwyntiau diddorol.  Cynhelir rhaglen amrywiol o deithiau cerdded drwy gydol y flwyddyn.

Ceir gŵyl gerdded flynyddol am wythnos, yn cynnwys teithiau cerdded ar thema.

Ewch i wefan Valeways i weld manylion llawn y teithiau cerdded.

Ewch i’n gwefan Vale Ambassadors i wella’ch taith.

 

 

Vale School Trips-Logo-MASTER- 1  Croesewir ymweliadau ysgol, ewch i dudalen Ymweliadau Ysgol y Fro. Mae archebu’n hanfodol.

 

 

Location