Llwybr Arfordir Cymru

Cwm Colhugh Llantwit Major Beach  Tina Haydon credit 1140 x 500

Gwybodaeth:

  • South Wales Coastline
  • Llanilltud ar Arfordir
  • 0300053000
  • Cerdded
  • Mynediad am ddim
  • Llwybr Arfordir Cymru
  • Croeso i gŵn

Mae 60 cilometr o Lwybr Arfordir Cymru'n ymestyn dros arfordir Bro Morgannwg.

Mae 60 km o Lwybr Arfordir Cymru yn rhedeg drwy ran o arfordir Bro Morgannwg.

Mae Llwybr Arfordir Cymru yn cynnig golygfeydd trawiadol dros 870 o filltiroedd, a hwn yw’r llwybr arfordirol di-dor mwyaf yn y byd.    Mae 60 km o’r llwybr anhygoel hwn yn rhedeg trwy Arfordir Treftadaeth Morgannwg o Silstwn yn y Dwyrain i Borthcawl yn y Gorllewin.

Mae’n llwybr bywiocaol sy’n cynnwys traethau euraidd, clogwyni dramatig, Castell Ogwr a cherrig camu. Chwiliwch am y cyferbwyntiau i’ch tywys ar hyd y llwybr.  Byddwch yn ofalus wrth gerdded ar ymyl y clogwyn.

Ewch i'n gwefan Llysgenhadon y Fro i wella eich ymweliad.

(Ffotograff gan Tina Haydon) 

Location