Cyfle i ennill penwythnos cerdded ym Mro Morgannwg

Y wobr - Dwy noson yn 'glampio' yng Ngwersyll Arfordir Treftadaeth 

Diolch i'n ffrindiau yng Ngwersyll Arfordir Treftadaeth, mae gennym ddau noson 'glampio' i enill.

Mae'r pebyll gloch bum metr wedi’i penodi mewn sefyllfa hardd gyda ffabrig ansawdd, carpedi, rygiau, clustogau, dodrefn a chyfarpar. Cwsg yn dawel mewn gwely dwbl cyfforddus, gyda dillad gwely cotwm ansawdd a blancedi cynnes. Mae blancedi ychwanegol yn cael eu storio yn y yr otoman y tu mewn i'r babell. Rhowch eich llyfr darllen gwyliau ar y bwrdd wrth ochr y gwely, ac eisteddwch yn gyfforddus wrth y byrddau bwyta a chadeiriau - y tu mewn a'r tu allan i'ch pabell. Fyddwch yn siwr o fod yn glyd ac yn gyfforddus ymysg clustogau gwasgar prydferth, goleuadau mewnol a lloriau gosod.  Heritage Coast Campsite


Cerdded yn y Fro

Mae teithiau cerdded at ddant pawb - teithiau cerdded hwyl byr y bydd plant wrth eu bodd gyda; teithiau hamddenol i bobl newydd i gerdded; neu deithiau cerdded hirach ar gyfer y rhai sy'n dymuno cael coes-ymestyn da.

Along our rugged coastline walkers can discover the last manned lighthouse in Wales, a college unlike any other at St Donats and 16th Century walled gardens at Dunraven Bay, plus the seaside bustle of Barry and Penarth.

Ar hyd yr arfordir garw gall cerddwyr ddarganfod y goleudy olaf gyda chriw yng Nghymru, coleg yn wahanol i unrhyw un arall yn Sain Dunwyd a gerddi muriog 16eg Ganrif ym Mae Dwnrhefn, yn ogystal a prysurdeb glan môr yn Y Barri a Phenarth.

Mewn dirol, bydd cerddwyr yn dod o hyd i'r trefi marchnad hanesyddol Y Bontfaen a Llanilltud Fawr, yn ogystal â phentrefi delfrydol megis Sain Nicolas a St.Brides..

I ddathlu lansiad ein app sbarduno GPS newydd adrodd Straeon Y Fro rydym yn cynnig y cyfle i ennill penwythnos cerdded ym Mro Morgannwg i un pâr lwcus.

Mae cerdded yn y Fro yn cyfuno darn 60 km diddorol o Lwybr Arfordir Cymru gyda harddwch, hanesyddol mewndirol Fro.

Yn cynnig profiad unigryw, digidol, gallwch nawr wrando ar straeon niferus amrywiol yr ardal, yn cael ei hadrodd gan chwedl leol Iolo Morganwg, wrth archwilio a phrofi harddwch Bro Morgannwg.

Mae Hanesion Y Fro - sydd ar gael am ddim ar yr Apple store a Google Play – yn datgelu mythau a chwedlau annatod o dreftadaeth Bro Morgannwg. Mae'n seiliedig ar ein hynod boblogaidd 10 Llwybrau’r Fro ac yn dod yn fyw straeon y Fro wrth i chi gerdded pob un o'r llwybrau.

Er mwyn ennill, atebwch y cwestiwn canlynol: Pwy sydd yn adrodd ein app sbarduno GPS newydd?

Nodwch y gystadleuaeth yma

Bydd un enillydd yn cael ei ddewis ar hap a bydd yn cael gwybod yn fuan ar ôl. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau gystadleuaeth yw 31 Gorffennaf, 2017. 

Fydd rhaid i'r wobr cael ei hadbrynu cyn diwedd Medi 2017 ac yn amodol ar argaeledd.

Pob lwc!