Y Barri

 

Y Barri yw'r dref fwyaf yn Ne Cymru ac yn llawn hanes cyfoeth morwrol.

Mae cyrchfan glan môr hardd gyda thraethau cyfeillgar trawiadol i’r teulu, canolfan siopa yn Ffordd Holton lle y cewch lawer o siopau gydnabyddiol a'r Stryd Fawr fywiog, yn llawn siopau hynod, annibynnol, a diginedd o chaffis a bwytai.

Mae’r Llyn a Gerddi y Knap yn ddarparu swyn hen ysgol gyda llyn hwylio siâp telyn Gymreig yn erbyn cefndir o gaffis hen ffasiwn, a pharciau y tref ; Parc Romilly a Pharc Fictoria, sydd yn berffaith ar gyfer mwynhau teithiau cerdded ysgafn neu weithgareddau hamddenol ar gyfer yr ymwelydd yn fwy egnïol.

Mae Parc Gwledig Porthceri, sydd yn ymestyn 220 erw yn lleoliad perffaith ar gyfer diwrnod allan gwych. Archwiliwch y goetir a dolydd mewn dyffryn cysgodol sy'n arwain at draeth cerigos a chlogwyni trawiadol, llwybrau natur, safleoedd picnic, caffi, maes chwarae antur, a sefleoedd barbeciw am ddiwrnod allan gwych.

Mae Dociau a’r Glannau Y Barri, wedi gweld llawer o adfywiant a gweli’r y Ty Pwmp gyda’r fyd enwog Hangfire Smokehouse, caffi a gym yn ei chalon.

Newydd sbon yn 2020 - Goodsheds. Y Stryd Fawr Drefol Gynaliadwy Gyntaf yn y DU. Wedi'i leoli yng Nglannau, Y Barri, ‘Goodsheds’ yw'r stryd fawr drefol gynaliadwy newydd gyntaf yn y DU lle gall pobl weithio, bwyta, byw a chwarae. Mae'n gymysgedd o'r bwyd a diod annibynnol gorau, manwerthu bwtîc, a ffordd o fyw a lleoedd i wneud busnes. Mae ganddo gyfleuster campfa awyr agored blaengar, a ‘Junction by Academy’, cyfleuster gyriant drwyddo coffi annibynnol.

Efallai y bydd Llwybr Menywod y Barri, llwybr o 17 o ferched amlwg Barry a wnaeth gyfraniad sylweddol at fywyd cyhoeddus, o ddiddordeb.

Ynys y Barri, a wnaed yn enwog yn y blynyddoedd diwethaf gan fod y lleoliad y rhaglen deledu boblogaidd, Gavin & Stacey, yn awr yn denu miloedd o ymwelwyr i fwynhau ei thraethau ac atyniadau hardd ar gyfer y teulu cyfan. Unwaith yn gartref i gyrchfan Butlins, mae ymwelwyr bellach yn ymhyfrydu yn y gwaith sydd wedi drawsnewid yr Ynys, gyda'i gytiau traeth gerdyn post a’r wal ddringo. Mae rhaglen o ddigwyddiadau drwy gydol y flwyddyn yn tynnu tyrfaoedd i'w mwynhau.

Dewiswch binnau ar y map i ddarganfod mwy

Dod o hyd i ni?

Lawrlwythiwch map Y Barri yma

All Categories

 

  Barry Waterfront

 

Cytiau Traeth Ynys y Barri

Cytiau Traeth Ynys y Barri

Mae 24 o gytiau traeth lliwgar, llachar ar Ynys y Barri, a golygfeydd ysblennydd dros y môr.

Cytiau Traeth Ynys y Barri

Parc Gwledig Porthceri

Parc Gwledig Porthceri

Mwynhewch yr awyr agored ym Marc Gwledig Porthceri ar ben traeth Cold Knap yn agos at y Barri ym Mro Morgannwg.

Parc Gwledig Porthceri

Llety

Llety

Mae ystod eang o lety o safon at ddant a chyllideb pawb ym Mro Morgannwg.

Llety

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Mae Bro Morgannwg yn cynnal amrywiaeth eang o ddigwyddiadau cyffrous bob blwyddyn.

Digwyddiadau

Ysbrydoliaeth

Ysbrydoliaeth

Chwiliwch am yr holl bethau sydd i'w gwneud a'r llefydd i fynd iddynt i gael eich ysbrydoli…

Ysbrydoliaeth

Llysgenhadon y Fro

Llysgenhadon y Fro

Mae ein Llysgenhadon yn angerddol am y lle arbennig hwn, ac yn hapus i rannu eu gwybodaeth.

Llysgenhadon y Fro