Y Bont-faen a'r Fro Wledig

 

Mae’r Bont-faen yn un o drefi mwyaf ffasiynol de Cymru. Mae’n llawn siopau soffistigedig ac mae’n cynnal ffair fwyd penigamp bob blwyddyn.

Treflan Rufeinig oedd y Bont-faen yn wreiddiol. Mae’n un o’r ychydig drefi muriog sy’n weddill yng Nghymru: mae Mur y De a rhannau o’r mur yn dal i sefyll. Cewch weld y dref ar ei gorau o Gastell San Cwentin yn Llanfleiddan, sy’n dyddio o’r bedwaredd ganrif ar ddeg. Mae hwn yn rhan o Daith Gerdded Treftadaeth Iolo Morganwg (Llwybrau'r Fro Rhif 9). Ychydig filltiroedd i ffwrdd mewn man cymharol ddiarffordd saif Hen Gastell Bewpyr, adfeilion maenordy caerog canoloesol.

Ceir amrywiaeth eang o siopau a bwytai annibynnol yn y dref. Mae rhai ar y stryd fawr, ac eraill yn Mason’s Yard a Verity’s Court. Mae bob amser yn bleser bwyta allan yn y Bont-faen. Mae yma rywbeth at bob dant ymhlith yr amrywiaeth o gaffis, bwytai, tafarndai a bariau gwin.

Yng nghanol y Bont-faen y mae dau o’i thrysorau: Gerddi’r Hen Neuadd a Gardd Berlysiau’r Bont-faen. Mae pob planhigyn yn yr Ardd Berlysiau’n dyddio o cyn 1800, ac maent wedi eu dosbarthu yn ôl eu defnydd mewn coginio, meddyginiaethau a lliwio defnyddiau a gwlân.

Ffordd wych o ddarganfod y dref yw darganfod y Placiau Glas.

Dewiswch binnau ar y map i ddarganfod mwy

Lawrlwythiwch map o'r Bont-Faen

Am rhagor o gwybodaeth gwelwch 

Am rhagor o gwybodaeth gwelwch Canllaw Y Bont-faen.

All Categories

 

 

 

 

Pawennau yn y Fro

Pawennau yn y Fro

Cynllun sy'n dynodi ymhle mae croeso i gŵn yng nghefn gwlad Bro Morgannwg yw 'Pawennau yn y Fro'.

Pawennau yn y Fro

Ysbrydoliaeth

Ysbrydoliaeth

Chwiliwch am yr holl bethau sydd i'w gwneud a'r llefydd i fynd iddynt i gael eich ysbrydoli…

Ysbrydoliaeth

Llety

Llety

Mae ystod eang o lety o safon at ddant a chyllideb pawb ym Mro Morgannwg.

Llety

Vale Ambassadors

Vale Ambassadors

Our Ambassadors are passionate about this amazing place and happy to share their knowledge.

Vale Ambassadors