Cyrchfannau

Mae Bro Morgannwg yn ne Cymru, ar yr arfordir rhwng Caerdydd a Phen-y-bont ar Ogwr.

Mae harddwch ysblennydd Arfordir Treftadaeth Morgannwg yn rhedeg am 14 milltir o’i chwmpas. Amrediad y llanw yw’r ail uchaf yn y byd ar ôl Bay of Fundy, Canada. O gyfuno hyn â’r clogwyni calch glas, dramatig, mae’r golygfeydd ar hyd yr arfodir hwn ymhlith y goreuon yn Ynysoedd Prydain.

Yn ogystal, ceir yma gymoedd coediog, bywyd gwyllt amrywiol a 2,000 o flynyddoedd o hanes trigolion, sy’n gwneud yr arfordir yn un unigryw. Mae man delfrydol i bawb ymweld ag e ar hyd Arfordir Treftadaeth Morgannwg, boed hynny’n draeth hawdd ei gyrraedd gydag adnoddau addas i’r teulu, llwybr cerdded i fynd am dro hamddenol neu daith fwy heriol, gweithgareddau i diddanu’r plant, neu ddianc rhag y torfeydd i lecyn diarffordd, heddychlon. 

Vale Of Glamorgan - All Categories