Llanilltud Fawr

 

Mae Llanilltud Fawr wedi datblygu’n raddol bach, gan warchod ei strydoedd canoleosol troellog a’i adeiladau carreg hardd.

Mae’n dref ddigon diymhongar yr olwg, ond mae ei hanes yn hollbwysig fel y dreflan Cristnogol gynharaf yng Nghymru a sefydlwyd gan Sant Illtud. Mae hanes Llanilltud Fawr yn frith drwyddi draw: caerau bryniog o Oes yr Haearn, adeiladau Tuduraidd crand, fila Rufeinig a phlasty canoloesol. Sefydlodd Sant Illtud eglwys a chanolfan astudio yma yn 500 OC. Mae’r eglwys drawiadol o’r unfed ganrif ar ddeg sy’n sefyll heddiw wedi ei alw’n Abaty San Steffan Cymru, ac ynddi mae casgliad o gerrig Celtaidd cerfiedig yng Nghapel Galilea, y ceinaf y tu hwnt i’r Amgueddfa Genedlaethol.

Ar hyd y strydoedd cul, mi ddewch o hyd i siopau annibynnol a chaffis cyfeillgar sy’n gweini prydau blasus at bob dant, yn amlach na heb gan ddefnyddio cynnyrch lleol. Mae clwstwr o dafarndai hanesyddol yma sy’n dyddio o’r ddeuddegfed ganrif. Ffordd wych o archwilio'r dref yw dilyn y Llwybr Plac Glas.

Glamorgan-Heritage-Coast-logoGallwch gerdded neu yrru i draeth Llanilltud Fawr, Cwm Colhuw, lle mae caffi, pyllau creigiog gwych a mynediad rhwydd i Lwybr Arfordir Cymru.

Cliciwch ar y logo i gael gwybod mwy am yr Arfordir Treftadaeth Morgannwg.

 

Heb fod yn bell o’r dref mae Canolfan Gelfyddydau San Dunwyd, a ddatblygwyd o fewn hen ysgubor ddegwm ar dir Coleg Iwerydd, ysgol breswyl ryngwladol i fyfyrwyr o dros 90 o wledydd. Mae’r rhaglen amrywiol yn cynnwys perfformiadau byw, dangosiadau sinema o dan do ac awyr agored, a digwyddiadau cymunedol. 

Dewiswch binnau ar y map i weld beth sydd gan Lanilltud Fawr i’w gynnig.  

Dod o hyd i ni  Lawrlwythiwch map o Lanilltyd Fawr yma

Am rhagor o gwybodaeth gwelwch Canllaw Llanilltud Fawr.

All Categories

    

 

 

 


 

Llety

Llety

Mae ystod eang o lety o safon at ddant a chyllideb pawb ym Mro Morgannwg.

Llety

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Mae Bro Morgannwg yn cynnal amrywiaeth eang o ddigwyddiadau cyffrous bob blwyddyn.

Digwyddiadau

Ysbrydoliaeth

Ysbrydoliaeth

Chwiliwch am yr holl bethau sydd i'w gwneud a'r llefydd i fynd iddynt i gael eich ysbrydoli…

Ysbrydoliaeth

Vale Ambassadors

Vale Ambassadors

Our Ambassadors are passionate about this amazing place and happy to share their knowledge.

Vale Ambassadors