Penarth

 

Tref glan môr dymunol a llawn cymeriad yw Penarth, nid nepell o Fae Caerdydd. 

Creodd sefydlwyr Fictoriaidd ac Edwardaidd Penarth gyrchfan hardd o’i hadeiladau cyhoeddus cain i’r tai crand. Ymhlith y llefydd mwyaf poblogaidd i ymweld â nhw mae’r Pier Art Deco, gyda’i oriel gelf, caffi a sinema.

Ceir amrywiaeth bendigedig o barciau ym Mhenarth, sy’n cysylltu glan y môr â’r siopau annibynnol yng nghanol y dref beth am godi cerdyn Siop Penarth tra'ch bod yno a chodi rhai cynigion gwych, heb fod yn bell o Fae Caerdydd. Gallwch ddal tacsi dŵr o’r Marina neu gerdded, seiclo neu ddal trên ar draws y morglawdd sy’n rhan o Lwybr Arfordir Cymru.

Mae Llwybr Menywod Penarth yn arwain tua 15 o leoedd o ddiddordeb yn gysylltiedig â'r menywod a gyflawnodd bethau gwych tra'u bod yn fyw.

Mae Llynnoedd a Pharc Gwledig Cosmeston a’r Pentref Canoloesol yn cynnig diwrnod llawn difyrrwch i’r teulu cyfan.  

Dewiswch binnau ar y map i weld yr hyn sydd gan Benarth i’w gynnig.

Dod o hyd i ni

Lawrlwythiwch map o Penarth yma

Am rhagor o gwybodaeth gwelwch Cyngor Tref Penarth 

All Categories

Penarth Marina
Digwyddiadau

Digwyddiadau

Mae Bro Morgannwg yn cynnal amrywiaeth eang o ddigwyddiadau cyffrous bob blwyddyn.

Digwyddiadau

Llety

Llety

Mae ystod eang o lety o safon at ddant a chyllideb pawb ym Mro Morgannwg.

Llety

Ysbrydoliaeth

Ysbrydoliaeth

Chwiliwch am yr holl bethau sydd i'w gwneud a'r llefydd i fynd iddynt i gael eich ysbrydoli…

Ysbrydoliaeth

Llysgenhadon y Fro

Llysgenhadon y Fro

Mae ein Llysgenhadon yn angerddol am y lle arbennig hwn, ac yn hapus i rannu eu gwybodaeth.

Llysgenhadon y Fro