Diwrnod i Gerddwyr Cŵn

puppies biting ears

 

Gwybodaeth am ddigwyddiadau:

  • 22-08-2019, 10:00 AM - 16:00 PM
  • Amelia Trust Farm, Five Mile Lane, Barry CF62 3AS
  • Y Barri ac Ynys Y Barri
  • Pris mynediad
  • Gweithgaredd
Ychwanegu at gynlluniau

Diwrnod i Gerddwyr Cŵn

Gall dathlu eich ffrindiau pedair coes fod mor hawdd â rhoi cwtsh mawr neu gusan iddynt, ond i’r rhai sydd eisiau dangos eu cariad a’u gwerthfawrogiad hyd yn oed yn well, gallwch ddod â’ch cŵn i’r Fferm am ddiwrnod awyr agored campus.    Bydd mapiau ar gael yn dangos llwybrau i gŵn, sioe cŵn a gweithgareddau eraill.

Bydd prisiau mynediad arferol yn berthnasol

£2 yr oedolyn

£1.50 y plentyn

£5 tocyn teulu (hyd at 2 oedolyn a 3 phlentyn)

Plant dan 2 oed am ddim, gofalwyr am ddim

 

Event Location