Sinema Awyr Agored: Cyd-ganu i The Greatest Showman

Greatest Showman St Donats

 

Gwybodaeth am ddigwyddiadau:

  • 20-09-2019, 19:00 PM - 22:00 PM
  • St Donats Castle CF61 1WF
  • Llanilltud ar Arfordir
  • Pris mynediad
  • Y celfyddydau a diwylliant,Ffilm a theatr
Ychwanegu at gynlluniau

Sinema Awyr Agored:   Cyd-ganu i The Greatest Showman

Ymunwch â ni dan y sêr ar gyfer ein tymor sinema awyr agored yng Nghastell Sain Dunwyd ym mis Medi. 

Dewch â’ch blancedi, bagiau ffa a phicnics am noson o adloniant gwych yn gwylio The Greatest Showman – Cyd-ganu’ ar y sgrin fawr yn yr awyr agored. 

Bydd ein caffi ar agor yn gwerthu lluniaeth ar y noson ac os na fydd y tywydd yn caniatáu arddangosiad awyr agored, caiff y ffilm boblogaidd ei dangos dan do yn ein Sgubor Tythe ganoloesol. 

Gwybodaeth Archebu 

Rhaid archebu ymlaen llaw – rhaid i chi ddod â’ch blancedi a’ch bagiau ffa eich hun.   Os ydych yn dod â chadeiriau picnic, eisteddwch yn y cefn i beidio â rhwystro’r olygfa i eraill.     Rhaid i rai dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn. Os na fydd y tywydd yn caniatáu arddangosiad awyr agored, caiff y ffilm ei dangos dan do yn Sgubor Tythe - Caniateir picnics. 

Tocynnau £12.50 | consesiynau £9.50 

 

 

Event Location