Sinema Awyr Agored San Dunwyd : A Star is Born

A Star is Born St Donats

 

Gwybodaeth am ddigwyddiadau:

  • 13-09-2019, 19:30 PM - 22:00 PM
  • Castell San Dunwyd CF61 1WF
  • Llanilltud ar Arfordir
  • Pris mynediad
  • Y celfyddydau a diwylliant,Ffilm a theatr
Ychwanegu at gynlluniau

Sinema Awyr Agored: A Star is Born

Ymunwch â ni dan y sêr ar gyfer ein tymor sinema awyr agored yng Nghastell Sain Dunwyd ym mis Medi.  Dewch â’ch blancedi, bagiau ffa a phicnics am noson o adloniant gwych yn gwylio 'A Star is Born’ ar y sgrin fawr yn yr awyr agored.  

Bydd ein caffi ar agor yn gwerthu lluniaeth ar y noson ac os na fydd y tywydd yn caniatáu arddangosiad awyr agored, caiff y ffilm boblogaidd ei dangos dan do yn ein Sgubor Tythe ganoloesol. 

Gwybodaeth Archebu 

Rhaid archebu ymlaen llaw – rhaid i chi ddod â’ch blancedi a’ch bagiau ffa eich hun. Os ydych yn dod â chadeiriau picnic, eisteddwch yn y cefn i beidio ag atal yr olygfa i eraill.      Rhaid i rai dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn.    Os na fydd y tywydd yn caniatáu arddangosiad awyr agored, caiff y ffilm ei dangos dan do yn Sgubor Tythe - Caniateir picnics. 

Tocynnau £12.50 | consesiynau £9.50 

 

 

Event Location