Gŵyl Ffilm Bro Morgannwg: Cynefin Cudd

Film Festival Welsh

 

Gwybodaeth am ddigwyddiadau:

  • 26/09/2019 - 06/10/2019
    00:00 AM - 00:00 AM
  • Bro Morgannwg
  • Llanilltud ar Arfordir
  • Celfyddydau, Crefftau a Diwylliant
Ychwanegu at gynlluniau

Gŵyl Ffilm Bro Morgannwg: Cynefin Cudd

Yr Hydref hwn byddwn yn dod â chymunedau a busnesau ledled y Fro ynghyd i ddathlu ffilm gyda lansiad gŵyl ffilmiau newydd sbon o’r enw “Cynefin Cudd”.

Bydd yr ŵyl hon yn dathlu popeth sy’n ymwneud â ffilm mewn amrywiaeth o leoliadau ledled y Fro gan gynnig gweithgareddau a fydd yn cynnig llawer mwy na sgrinio ffilmiau.  Rydym yn bwriadu cynnal digwyddiadau ymdrwythol a chreadigol mewn gwahanol leoliadau ac rydym hefyd yn lansio cystadleuaeth ffilm fer ar ddechrau mis Gorffennaf fel rhan o’r rhaglen

Cynhelir yr ŵyl rhwng 26 Medi a 6 Hydref 2019.     Dyddiadau a Lleoliadau i'w dilyn yn fuan

 

 

 

Event Location