Partneriaeth Rheoli Cyrchfannau

Partneriaeth Rheoli Cyrchfannau

Wedi ei bostio ar Friday 14th October 2016

Y bartneriaeth hon yw canolbwynt arweinyddiaeth a rheoli agwedd newydd at gydweithio mewn partneriaeth sy’n meithrin cysylltiadau agosach rhwng Cyngor Bro Morgannwg, Cymdeithas Twristiaeth y Fro, Croeso Cymru a rhanddalwyr nodedig yn y diwydiant. Nod y grŵp yw gwella cyfathrebu, adeiladu posibiliadau a chydlynu cynllunio ac adnoddau. 

Dyma ein gweledigaeth:

‘Datblygu economi ymwelwyr lewyrchus ym Mro Morgannwg, yn seiliedig ar ei chryfderau a’i chymeriad unigryw, sy’n hwyluso gwariant uwch ac incwm lleol, yn gloywi ei delwedd a’i henw da ac yn gwella ansawdd bywyd cymunedau lleol.’

Cynllun Gweithredu Partneriaeth Rheoli Cyrchfannau

Ionawr 2016

Cofnodion          Termau Cyfeiriadau

Mehefin 2016

Cofnodion

 

Wedi ei bostio ar Friday 14th October 2016