Taith Gerdded yr Arfordir addas i gŵn

Penarth Pier

Gwybodaeth:

  • Penarth
  • Llwybrau'r Fro,Cerdded
  • Mynediad am ddim
  • Pawennau'r Fro

Dim un gamfa, dim da byw, digonedd o finiau baw ci a  thafarn sy’n croesawu cŵn, gyda phowlenni dŵr a lle i eistedd tu allan. 

Taith gerdded unionlin hawdd sy’n dechrau wrth dafarn y Captain’s Wife, Swanbridge (lle mae diodydd ar gael i chi a’ch ci). Dilynwch lwybr yr arfordir i gyfeiriad Sully a mwynhau golygfeydd dros ynysoedd Echni, Rhonech a Sully draw tuag at Wlad yr Haf. Os ydych chi’n dymuno gwneud, ewch draw i Ynys Sully – ond dim ond pan fo llanw isel.

Nodweddion ac atyniadau: golygfeydd dros ynysoedd Echni, Rhonech a Sully draw tuag at Wlad yr Haf

Tafarndai cyfagos: The Captain’s Wife

Taith gerdded yr Arfordir a’r Pier

Location