Llwybr Cerdded y Goedwig Hud - Croesawir Cŵn

Magical Forest

Gwybodaeth:

  • Y Bont-faen ar Fro Wledig
  • Llwybrau'r Fro,Cerdded
  • Mynediad am ddim
  • Pawennau'r Fro

Llwybr Cerdded y Goedwig Hud - Croesawir Cŵn

Llwybr Bro Rhif. 8 – Y Goedwig Hud
Llwybr ag ond ychydig o gamfeydd a da byw, traciau coedwig yn bennaf gyda rhai rhannau ar ffyrdd tawel. Gallwch ddisgyl rai rhannau mwdlyd wedi iddi lawio

Mae Coedwig Hensol yn baradwys ddi-draffig i gŵn.  Mae'r rhwydwaith o lwybrau yn golygu bod yno ddewisiadau di-ben-draw ac felly rydym wedi llunio rhai awgrymiadau i wneud pethau'n haws i chi. Gellir ymestyn ein taith ‘blas o’r goedwig’ hanner awr i hanner diwrnod o grwydro hawdd. Ar y daith hiraf byddwch yn ymweld â gwerddon lonydd y Pysgodlyn.

Llwybr Blas hanner awr Hensol

Dilynwch y trac i’r goedwig sydd ar y chwith yn y maes parcio a phan fydd y trac yn fforchio’n dair ewch yn syth ymlaen ar hyd llwybr sy’n arwain at ffordd.  Trowch i’r dde ar hyd y ffordd gan fynd yn eich blaen nes bydd llwybr helaeth yn croesi’r ffordd yn y ddau gyfeiriad. Trowch i’r dde yma* ar hyd y trac a fydd yn eich arwain yn ôl i’r maes parcio. 

Estyniad Pyscodlyn

I ymestyn eich taith trowch i’r chwith ar hyd y llwybr tuag at ffordd. Croeswch honno ac ewch drwy fwlch yn y llwyn yn syth o’ch blaen i ddilyn llwybr garw (sydd weithiau’n fwdlyd) tuag at y llyn.  Dilynwch y llwybr o amgylch y llyn at bwynt 16 ar y map a dechreuwch ddringo i fyny’r llethr ysgafn at gyffordd lydan o lwybrau.  Ewch yn syth ymlaen, i ffwrdd o’r llyn, tuag at bwynt 15 ar y map. Cyn i chi gyrraedd y rhwystr trowch i’r dde i ddilyn trac. Ar ddiwedd y trac dilynwch y lôn tarmac ag arwydd yn dangos y ffordd  i Hensol arni (mae'r arwydd hefyd yn nodi 'anaddas i gerbydau HGV). Pan gyrhaeddwch drac sy’n torri ar draws y ffordd yn y ddau gyfeiriad trowch i'r chwith ac yn ôl ar y trac i'ch arwain i'r maes parcio.

Taith Gerdded y Fforest Hudol No. 8

Location