Pawennau yn y Fro

Dog Banner

Cynllun sy’n dynodi ymhle mae croeso i gŵn yng nghefn gwlad Bro Morgannwg yw ‘Pawennau yn y Fro’.

Paws in The Vale

Mae’r cynllun peilot yn rhedeg o 1 Hydref 2016 tan 31 Ionawr 2017. Rydyn ni’n helpu siopau, llefydd bwyta a lletyai yn y Fro wledig i groesawu cŵn yn ystod y cyfnod hwn ac asesu’r effaith mae’n ei gael.

Mae cefn gwlad Bro Morgannwg yn lle bendigedig i fynd ar wyliau, am benwythnos neu wibdaith am y dydd gyda’ch ci. Rhwng ysblander Arfordir Treftadaeth Morgannwg, traethau prydferth, cymoedd coediog ac amrywiaeth y dirwedd, byddwch chi a’ch ci wrth eich bodd yn cerdded, snwffian ac archwiliol! Lawrlwythiwch ein taflen croeso cŵn am syniadau sut i fwynhau y Fro gyda eich ci. 

Yn ogystal â mwynhau mynd am dro, bydd croeso i’r ci mewn siopau, llefydd i ymweld a llefydd bwyta! Os oes angen llety lle mae croeso i gŵn arnoch chi, dyma’r manylion. Mae dewis eang, sy’n cynnwys llety gwely a brecwast a pharc carafanau, ac mae ystod o wasanaethau ar gael yn lleol i wneud yn siŵr fod eich ci’n cael amser ardderchog yn y Fro.

Mae ein rhwydwaith o Lwybrau’r Fro’n ddelfrydol i ddiddanu’ch cŵn. Ymhlith y deg a ddetholwyd, mae rhai ohonynt yn arbennig o addas i gŵn. Pawennau yn y Fro – Llwybrau’r Fro.

Siopau Llefydd i Ymweld Llefydd bwyta Llety lle mae croeso i gŵn Gwasanaethau Taflen

Gobeithio cewch chi a’ch ci amser hyfryd yma! 

Gwelwch ein tudalennau Facebook a Twitter a dilynnwch #PawsintheVale

Llywbrau cerdded Pawennau yn y Fro

Llywbrau cerdded Pawennau yn y Fro

A selection of dog friendly walks throughout the Vale of Glamorgan.

Llywbrau cerdded Pawennau yn y Fro

Blogs Pawennau yn y Fro

Blogs Pawennau yn y Fro

Blogs Pawennau yn y Fro

Blogs Pawennau yn y Fro

 

Dog Bordeaux

Cod Cŵn yng Nghefn Gwlad Cymru a Lloegr 2015

Gwybodaeth ddefnyddiol i chi wrth fynd â'r ci am dro yng nghefn gwlad.

Cod Cŵn yng Nghefn Gwlad Cymru a Lloegr 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae’r cynllun peilot ar gyfer croesawu cŵn wedi derbyn arian gan Gyngor Bro Morgannwg a Chynllun Datblygu Gwledig Cymru 2014–20, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop dros Ddatblygu Gwledig. Caiff ei weithredu gan fudiad Cymunedau Creadigol Gwledig Bro Morgannwg.