Gardd Ffiseg Y Bont-faen

Cowbridge-Phyic-Garden-group with logo

Gwybodaeth am lety:

  • Categories: Parciau Gwledig a Mannau Gwyrdd
  • Age Groups: Cyfnod Allweddol 1, Cyfnod Allweddol 2, Cyfnod Allweddol 3, Cyfnod Allweddol 4, Cyfnod Allweddol 5
  • Topics: Sgiliau iaith, llythrennedd a chyfathrebu, Datblygiad personol a chymdeithasol, lles ac amrywiaeth diwylliannol
VST-APT-Icon-Parks&Greenspace x small          VST-SA-Icon-CreativeDev  x smallVST-SA-Icon-LangLitComm x smallVST-SA-Icon-PersSocialDev x small

Canllaw i Eiconau Taith Ysgol y Fro

Gwybodaeth am Ardd Ffiseg Y Bont-faen

Mae Gardd Ffiseg Y Bont-faen, yn rhan hynafol y dref farchnad hon, y tu ôl i furiau cerrig uchel mewn ardal fu gynt yn ardd gegin yr Hen Neuadd, oedd yn eiddo i’r teulu Edmondes. Yn ddiweddar mae’r safle, sy’n mesur 0.2 acer, wedi cael ei drawsffurfio gan dîm o wirfoddolwyr ymroddgar yn ardd ffiseg, y gyntaf yng Nghymru.  Mae gardd ffiseg yn fath o ardd berlysiau gyda phlanhigion meddyginiaethol, ac mae Gardd Ffiseg Y Bont-faen yn enghraifft wych o ddyluniad sydd â deuddeg o welyau meddyginiaethol.  Mae’r holl blanhigion yn rhai a fu’n tyfu ym Mhrydain cyn 1800 ac maent wedi’u plannu mewn gwelyau sy’n cynrychioli rhannau gwahanol o’r corff neu afiechydon y gall planhigion meddyginiaethol eu gwella. Er enghraifft mae gwelyau ar gyfer trin y galon a’r gwaed, yr ysgyfaint, yr arenau, yr iau, y croen, ewinedd a gwallt, yr esgyrn a’r llygaid.    Mae hefyd ychydig o welyau sydd wedi’u plannu gyda phlanhigion ar gyfer coginio, a rhai i liwio ffabrig.  Mae llawer o feddyginiaeth “llysieuol” wedi bod ar waith ers cannoedd o flynyddoedd, ac hyd yn oed heddiw mae hyd at 80% o boblogaeth y byd yn dibynnu ar feddyginiaeth lysieuol.

Ymweliadau Addysgol

Gallwch ddysgu am y mythau, yr hanesion a’r chwedlau hudol sy’n gysylltiedig â’r planhigion.

Un o’r dyddiau gorau i ymweld â’r ardd yw dydd Iau pan fydd y gwirfoddolwyr wrthi’n plannu, yn chwynnu, yn torri ac yn sicrhau bod yr ardd ar ei gorau.  Mae croeso i ymwelwyr wastad, ac mae’r gwirfoddolwyr yn fodlon ateb cwestiynau a thrafod planhigion penodol a’u defnydd.  Byddai’r gweithgareddau yn ystod ymweliadau ysgol yn cael eu harwain gan staff ond gyda thaflenni gweithgareddau a gwirfoddolwyr ar gael i egluro.  Oherwydd natur yr ardd, byddai’r dysgu’n digwydd y tu allan, ond mae dau dŷ haf all gynnig ychydig o gysgod.

Cysylltwch Pamela Haines

  • 01656 654330
  • pmhaines@btinternet.com

 

  • Yr Ardd Berlysiau

 

 

 ValeSchoolTrips-Logo-MASTER-RGB 300sq Dychwelyd i dudalen Deithiau Ysgol y Fro    

 

Location