Gerddi Dyffryn

Dyffryn with Logo

Gwybodaeth am lety:

  • Categories: Cestyll Eglwysi a Threftadaeth, Parciau Gwledig a Mannau Gwyrdd
  • Age Groups: Blynyddoedd Cynnar, Cyfnod Allweddol 1, Cyfnod Allweddol 2, Cyfnod Allweddol 3, Cyfnod Allweddol 4, Cyfnod Allweddol 5
  • Topics: Datblygiad personol a chymdeithasol, lles ac amrywiaeth diwylliannol, Datblygiad corfforol
VST-APT-Icon-Heritage x smallVST-APT-Icon-Parks&Greenspace x small         VST-SA-Icon-Knowledge x smallVST-SA-Icon-PersSocialDev x smallVST-SA-Icon-PhysicalDev x small

Canllaw i Eiconau Taith Ysgol y Fro

 

Ynghylch Gerddi Dyffryn

Gerddi o’r Oes Edwardaidd, yn cynnwys golygfeydd ysblennydd a mannau tawel, yng nghysgod plasty mawr.

Mae Gerddi Dyffryn yn enghraifft ardderchog o ddyluniad gerddi o’r Oes Edwardaidd. Gyda dros 55 acer, maent yn cynnwys casgliad hyfryd o ystafelloedd gardd gan gynnwys gardd rosod, gardd Pompeiaidd a nifer o byllau dŵr.

Mae gwelyau blodau tymhorol a lawnt croce yn amgylchynu’r lawnt mawr. Mae hefyd tŷ gwydr mawr, casgliad o gerfluniaeth a gardd goed sy’n cynnwys coed o bedwar ban byd.

Wedi’u dylunio gan y pensaer tirlunio enwog Thomas Mawson yn 1906, mae’r gerddi’n rhan o weledigaeth 20ed ganrif y masnachwr glo John Cory, a’i fab Reginald.

Yn y gerddi mae Tŷ Dyffryn, sef plasty crand o oes Fictoria, sy’n edrych dros brif rannau’r  gerddi. Mae rhannau o’r lloriau daear a chyntaf wedi’u hadfer a does dim dodrefn ynddynt.

Mae ardal chwarae wyllt sydd tua hanner acer o fewn yr ardd goed sy’n galluogi plant i gael lle a rhyddid i chwarae ynghanol natur.

Cysylltwch gyda Deborah Kerslake 

  • 02920 593328
  • dyffryn@nationaltrust.org.uk

 

 ValeSchoolTrips-Logo-MASTER-RGB 300sq    Dychwelyd i dudalen Deithiau Ysgol y Fro  

Location