Vale School Trip Competition

Website Header 5 Competition WELSH

Dalier sylw athrawon a rhieni disbyblion ysgol gynradd!

Rydyn ni'n cynnig nifer gyfyngedig o TRIPIAU YSGOL AM DDIM i hyd at 35 o blant o'ch ysgol, mewn amrywiaeth eang o gyrchfannau cyffrous ym Mro Morgannwg. Mae’r gwobr yn CYNNWYS COST TEITHIO! *

Mae enwebu eich ysgol yn hawdd. Yn syml, nodwch enw a lleoliad eich ysgol ar gystadleuaeth Facebook neu gyrrwch neges i ni'n uniongyrchol yma. Yr ysgolion sydd â'r mwyafrif o enwebiadau fydd yn enill trip o’ch dewis chi!

Byddwch yn fôr-leidr am ddiwrnod, byw fel mynach cyfryngol neu darganfyddwch anifeiliaid enfawr a bach!

Edrychwch ar dudalennau Teithiau Ysgol y Fro i ddarganfod byd o ddewisiadau.

* Rhaid i’r enillwyr gallu teithio i ni o fewn 2 awr, a chyrraedd erbyn 10 y bore.

Gwelwch telerau ac amodau'r gystadleuaeth lawn yma