Cytiau Bugail Duffryn Mawr

Duffryn Mawr Shepherd Huts

Gwybodaeth am lety:

Ychwanegu at gynlluniau

Wedi eu lleoli yng ngerddi Duffryn Mawr, mae cytiau The Hideaway a Swallows’ Nest yn cynnig lloches heddychlon.

Yn The Hideaway ceir gwersylla moethus llawn cymeriad, a chynigir ystafell gwelyau pâr ychwanegol yn Swallows’ Nest. Yng nghanol cefn gwlad ond nid nepell o’r ddinas, yr arfordir a rhwydwaith y priffyrdd.

Gweler Pawennau’r Fro os ydych chi'n ymweld â'ch ci.

Location