Cabanau Moethus Fferm Lilypot

Lilypot logo

Gwybodaeth am lety:

Ychwanegu at gynlluniau

Llety moethus wedi'i leoli ar fferm yng nghalon Bro Morgannwg.

Mae’r cabanau wedi'u hadeiladu â llaw i safon uchel ac wedi'u hinsiwleiddio'n dda a gyda gwres dan y llawr, maen nhw’n gallu cysgu 6 ac yn cynnwys cegin lawn

 

Location