Cabanau Moethus Fferm Lilypot

Lilypot logo

Gwybodaeth am lety:

Llety moethus wedi'i leoli ar fferm yng nghalon Bro Morgannwg.

Mae’r cabanau wedi'u hadeiladu â llaw i safon uchel ac wedi'u hinsiwleiddio'n dda a gyda gwres dan y llawr, maen nhw’n gallu cysgu 6 ac yn cynnwys cegin lawn.  Golygfeydd gwych dros y wlad o gwmpas. Mae Lilypot yn daith 10 munud o Y Bont Faen gyda Chaerdydd 15 munud mewn car i ffwrdd.

Gweler Pawennau’r Fro os ydych chi'n ymweld â'ch ci.

 

Location