Safle Carafanau Llonydd a Theithiol Ffontygari

fontygary caravan park

Gwybodaeth am lety:

Parc carafannau teuluol sy'n cynnig golygfeydd panoramig môr gwych sy'n edrych dros Fôr Hafren.

Ceir ystod o adnoddau penigamp yn y Parc. Gellir llogi llety gwyliau, ac mae’n lle delfrydol i berchnogion sy’n dymuno prynu cartref ar gyfer y gwyliau, boed ar gyfer penwythnosau neu wyliau byr a hir. Cysylltiadau trafnidiaeth ardderchog.

Yng nghanolfan adloniant a hamdden The Bay, mae bar i oedolion ac i deuluoedd gyda bwyd ac adloniant ar y penwythnos, ardaloedd chwarae plant, pwll nofio dan do â llithren, clwb iechyd â champfa, sawna ac ystafell ager. Yn ogystal, mae bwyty Indiaidd a salon trin gwallt a harddwch ar y safle.

Mae safle carafanau teithiol yma â gofod i 60 o gerbydau, gydag adnoddau o safon uchel arno, yn cynnwys amrywiaeth o fannau gwerthu bwyd.

Tidal Bowling nawr ar y safle ar gyfer bowlio deg pin ar gyfer yr holl deulu.

Gweler Pawennau’r Fro os ydych chi'n ymweld â'ch ci.

Location