Parc Carafanau Teithiol Fontygary Inn

Fontygary Inn

Gwybodaeth am lety:

Mae maes carafanau teithiol Fontygary Inn mewn lleoliad delfrydol drws nesa i dafarn y Fontygary Inn.

Mae 12 gofod â gwasanaeth llawn yma, yn cynnwys yr holl adnoddau sydd eu hangen i sicrhau bod eich arhosiad yn harddwch Bro Morgannwg yn un cofiadwy. Mae bwyd blasus ac adloniant hwyliog ar gael yn y dafarn. 

Location