Gwersyllfa Three Golden Cups

Three Golden Cups Campsite

Gwybodaeth am lety:

Safle addas i deuluoedd i bobl sydd wrth eu bodd yn yr awyr agored.

Mae tafarn a gwersyllfa Three Golden Cups ym mhentref prydferth Southerndown, o fewn pellter cerdded i harddwch Bae Dwnrhefn ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg. Mae cawodydd syml a thoiledau ger y dafarn. Gellir llogi pebyll hefyd.

Gweler Pawennau’r Fro os ydych chi'n ymweld â'ch ci.

Location