Vale Park Hotel Caravan Site

Vintage caravan

Gwybodaeth am lety:

Mae’r Vale Park Hotel yn croesawu carafanau teithio i’w maes bach ac iddo 24 o safleoedd ar eu cyfer.  

Yn agos at Faes Awyr Cymru Caerdydd ac o fewn cyrraedd hawdd i Arfordir Treftadaeth Morgannwg, mae’r ardal gudd, werdd hon ar 3 erw o dir mewn lle delfrydol.   Gyda’r holl gyfleusterau modern y mae carafanwyr yn eu disgwyl, gallwch fod yn sicr o wyliau gwych wrth osod eich cartref oddi gartref ar ein safle.   Croeso i gŵn

Gweler Pawennau’r Fro os ydych chi'n ymweld â'ch ci.

Location