Acorns Guest House

The Knap Lake

Gwybodaeth am lety:

  • CF62 6AZ
  • Y Barri ac Ynys Y Barri
  • Gwestai a llety gwely a brecwast
  • No dogs please
  • 01446 743238 | 07930 827188
Ychwanegu at gynlluniau

Mae Acorns Guest House yn adnabyddus am ei groeso Cymreig cynnes a’i wasanaeth da.

Mae llawer o westeion yn dychwelyd yn gyson i fwynhau cysur cartref oddi cartref yn y rhan dawel hon o’r Barri. Gyda’i ystafelloedd, sengl, gwelyau pâr a dwbl, a lolfa i westeion, mae Acorns yn lle da i ddod â phlant iddo. Mae’n gyfleus o agos at orsaf reilffordd y Barri, siopau High Street, Ynys y Barri a’r Cnap. 

Location