Clawdd Coch

Pendoylan

Gwybodaeth am lety:

  • Pendeulwyn, CF71 7UP
  • Y Bont-faen ar Fro Wledig
  • Gwestai a llety gwely a brecwast
  • Clawdd Coch
  • No dogs please
  • 01446 760045

Tŷ hir sy’n dyddio o’r ail ganrif ar bymtheg yw Clawdd Coch, a golygfeydd dros y Fro at Gymoedd y Rhondda.

Bu unwaith yn llety penwythnos i Ivor Novello. M ae o fewn cyrraedd rhwydd i gyffordd 34 yr M4 a heolydd i ddwyrain a gorllewin Cymru, a heb fod yn bell o Faes Awyr Caerdydd. Chwarter awr o deithio i ganol Caerdydd. Mae ystafell ymolchi ynghlwm wrth bob ystafell wely ac mae lolfa gysurus i westeion.

Location