St Helens

Ogmore Beach

Gwybodaeth am lety:

  • Aberogwr, CF32 0PH
  • Llanilltud ar Arfordir
  • Gwestai a llety gwely a brecwast
  • Dim cŵn
  • 01656 880366
Ychwanegu at gynlluniau

Lleoliad bendigedig ger y traeth yn Aberogwr ym Mro Morgannwg.

Lleolir y llety ar Lwybr Arfordir Cymru, hanner canllath o draeth tywod euraid. Mae ystafell ymolchi ynghlwm â phob ystafell wely cysurus a chlyd. Gweinir brecwast â bara a jamiau cartref. O fewn cyrraedd rhwydd i Ben-y-bont ar Ogwr a’r Bont-faen, a cheir golygfeydd ysblennydd dros Ddyfnaint.

Location