The Barn

The Barn

Gwybodaeth am lety:

  • CF71 7QR
  • Llanilltud ar Arfordir
  • Gwestai a llety gwely a brecwast
  • The Barn
  • Dim cŵn
  • 01656 890149

Llety wedi ei leoli yng nghefn gwlad Bro Morgannwg, o fewn cyrraedd rhwydd i atyniadau lleol.

Mae croeso cynnes yn eich disgwyl yn y llety cyfeillgar hwn a cheir paned ar gyrraedd. Dwy ystafell wely a gwres o dan y llawr. Ystafell ddwbl foethus a golygfeydd dros gefn gwlad. Mae ystafell ymolchi foethus, breifat â chawod a bath oen dwbl ar y landin ger eich ystafell wely. Lolfa i westeion â stof llosgi coed. Mae’r lleoliad yn Lower Monkton Farm, Brychdwn, yn fan cychwyn gwych i ddechrau crwydro Arfordir Treftadaeth Morgannwg a’r ardal gyfagos.

Location