Plasty hyfryd o'r 15fed ganrif gyda gardd hyfryd.

Great House Living Room 1140 x 500

Gwybodaeth am lety:

Plasty hyfryd o’r 15fed ganrif gyda gardd hyfryd.

Adeilad rhestredig Gradd II sydd wedi’i adfer yn hyfryd gyda dwy ystafell wely foethus â’r holl gyfleusterau.  Lolfa â llosgwr pren ar gael i westeion.  Brecwast Cymreig llawn     

Mae Llanilltud Fawr yn dref hanesyddol sydd yn y lleoliad perffaith i ddarganfod Arfordir Treftadaeth Morgannwg a’r ardal gyfagos.

 

 

Location