The White House

The White House

Gwybodaeth am lety:

  • CF61 1RL
  • Llanilltud ar Arfordir
  • Gwestai a llety gwely a brecwast
  • The White House
  • Dim cŵn
  • 01446 794250 | 07811 559920
Ychwanegu at gynlluniau

Adeilad Sioraidd braf wedi ei addasu yng nghanol tref hanesyddol Llanilltud Fawr.

Mae ategolion meddylgar yn ategu at apêl yr ystafelloedd gwely eang, braf, megis gŵn llofft meddal, oergelloedd bach a nwyddau ymolchi moethus. Man cychwyn delfrydol i grwydro Caerdydd a’r Fro. Ceir yma groeso Cymreig – yn Gymraeg! 

Location