White Horses

White Horses

Gwybodaeth am lety:

  • CF32 0QN
  • Llanilltud ar Arfordir
  • Gwestai a llety gwely a brecwast
  • Dim cŵn
  • 01656 881031 | 07595 189362
Ychwanegu at gynlluniau

Lleoliad bendigedig yn Aberogwr ar Arfordir Treftadaeth Morgannwg, a golygfeydd ysblennydd dros y môr.

Llety cyfoes ag ystafell wely foethus ag ystafell ymolchi ynghlwm a golygfeydd arbennig dros y môr. Mynediad rhwydd i’r traeth, sydd dau ganllath i ffwrdd, a llwybrau cerdded braf cyfagos. Ceir adnoddau pentref ger llaw.

Location