Yr Hen Felin

Yr Hen Felin

Gwybodaeth am lety:

  • Dyffryn, CF5 6SU
  • Y Bont-faen ar Fro Wledig
  • Gwestai a llety gwely a brecwast
  • Yr Hen Felin
  • Pawennau'r Fro
  • 07775598636 | 02920 593082

Mae pentrefan Dyffryn yn berl cudd yng nghefn gwlad glas Bro Morgannwg.

Lleolir y llety 11 milltir o ganol Caerdydd. Mae golygfeydd bendigedig o’r ystafell wely, ac mae waw ffactor i’r ystafell ymolchi sydd ynghlwm. Cynhelir llu o weithgareddau celf yn y ganolfan sy’n rhan o’r cyfadeilad. 

Mae Arts at the Old Mill yn cynnig cyrsiau celf, diwrnodau corfforaethol a swyddogaethau.

Gweler Pawennau’r Fro os ydych chi'n ymweld â'ch ci.

Location