Gwesty Glendale

Glendale Hotel - bedroom

Gwybodaeth am lety:

Gwesty teulu Fictoriaidd yng nghanol tref Penarth ger yr orsaf reilffordd ac arosfannau bws.

Lleoliad delfrydol o fewn tref glan môr fendigedig Penarth, lle mae canol y dref a glannau’r dŵr mor ddeniadol â’i gilydd. Cysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus gwych â Chaerdydd. Ym mhob ystafell, ceir teledu, adnoddau gwneud te a choffi, sychwr gwallt ac adnoddau smwddio.

Location