Premier Inn Ynys y Barri

premier inn Barry Island

Gwybodaeth am lety:

Ychwanegu at gynlluniau

Mae’r gwesty Premier Inn hwn o fewn cyrraedd rhwydd i’r M4 a phum milltir yn unig o Faes Awyr Caerdydd.

Mae’n gyfleus o agos at bob cyfleustra, yn cynnwys gorsaf drenau’r Barri ac Ynys y Barri. Ceir yr holl adnoddau buasech yn disgwyl eu cael mewn Premier Inn – gwelyau hynod gysurus ym mhob ystafell a bwyty Brewers Fayre ger llaw, sy’n gweini bwyd i’r teulu am bris rhesymol. Mae cyfraddau’r ystafelloedd yn newid bob dydd, a chodir y pris a welir ar-lein am yr ystafell yn unig. Codir tâl ar wahân am frecwast a chinio.

Location