Gwesty a Chlwb Golff St Mary's

St Mary Church 1140 x 500

Gwybodaeth am lety:

Ychwanegu at gynlluniau

Ffermdy o’r unfed ganrif ar bymtheg wedi ei addasu’n chwaethus, gan gadw nodweddion gwreiddiol y trawstiau, welydd carreg a lle tân cornel.

Wedi ei leoli mewn 150 erw o dir â 24 ystafell wely o’r safon uchaf ag ystafell ymolchi ynghlwm. Mae canolfan golff 30 twll a chwrs pencampwriaeth 18 twll ar y safle. Yn addas at gynadleddau a seminarau. O fewn cyrraedd rhwydd i Ben-y-bont ar Ogwr, Abertawe, Caerdydd a’r Cymoedd.

Location