The Manor House Hotel & Restaurant

The Manor House

Gwybodaeth am lety:

Ychwanegu at gynlluniau

Yn y Manor House, ceir ystafelloedd o safon ynghyd â bwyty traddodiadol, gerddi deniadol a phatio.

Mae’r gwesty wedi ei leoli ar gyrion Penarth, o fewn deng munud o yrru o Gaerdydd. Mae décor yr ystafelloedd yn ffres ac yn gyfoes ac mae ganddynt ystafelloedd ymolchi preifat. Ceir ardal batio breifat ger ambell ystafell, ac mae teledu, cadeiriau esmwyth ac adnoddau gwneud te a choffi ym mhob ystafell.

Lleoliad poblogaidd ar gyfer priodasau.

Location