Vale Park Hotel

Vale Park Bedroom

Gwybodaeth am lety:

  • Port Road, Rhoose, Barry CF62 3BT
  • Y Barri ac Ynys Y Barri
  • Gwesty
  • Vale Park Hotel
  • Dim cŵn
  • 01446 711800

Y lle perffaith i fforio Arfordir Treftadaeth Morgannwg ohono a llai na milltir o Faes Awyr Cymru Caerdydd 

Deng ystafell wely wedi eu hadnewyddu yn cynnig lle cyfforddus i ymlacio ac aros gyda bar sy’n cynnig lle croesawus i yfed neu gael pryd o fwyd.      Mae safle carafanau hefyd (croeso i gŵn) ar faes 3 erw gyda’r holl gyfleusterau. 

Location