Vale Resort Hotel, Golf and Spa

Vale Resort Hotel, Golf and Spa 1140 x 500

Gwybodaeth am lety:

Ychwanegu at gynlluniau

Mae’r ganolfan yn sefyll mewn 400 erw o barcdir ym Mro Morgannwg, o fewn 20 munud o deithio i Gaerdydd.

Llety moethus ac adnoddau hamdden a harddwch amrywiol, dau gwrs pencampwriaeth golff a phedwar llwybr cerdded gwledig. System awyru drwyddi draw. Man delfrydol i gael hoe heddychlon o brysurdeb bywyd bob dydd.

Mae'r lleoliad yn darparu cyfleusterau busnes / cynhadledd ardderchog - gweler #MeetCardiffCapitalRegion

Location