West House Country Hotel

WestHouse with lab

Gwybodaeth am lety:

Ychwanegu at gynlluniau

Busnes teulu yw’r gwesty deniadol hwn. Mae’r adeilad yn dyddio o’r unfed ganrif ar bymtheg, a bu’n gartref i Siryf Morgannwg ar un adeg.

Mae ugain ystafell wely braf ag ystafell ymolchi ynghlwm, ac mae sychwr gwallt, wi-fi am ddim, teledu ac adnoddau gwneud paned ym mhob un. Mae’r bwyty ar y safle’n gweini bwyd o safon uchel ac mae prydau ysgafn ar gael yn y bar. Gweinir te prynhawn ar y patio neu yn y lolfa.

Lleolir y gwesty yn ardal hanesyddol tref Llanilltud Fawr, a gallwch ymlacio yma neu grwydro atyniadau niferus Arfordir Treftadaeth Morgannwg a dychwelyd i gysur y gwesty wedyn. 

Mae'r lleoliad yn darparu cyfleusterau busnes / cynhadledd ardderchog - gweler #MeetCardiffCapitalRegion

Location