The Three Horseshoes

Three Horseshoes 1140 x 500

Gwybodaeth am lety:

  • Moulton, CF62 3AB
  • Y Bont-faen ar Fro Wledig
  • Tafarn neu fwyty
  • The Three Horseshoes
  • Croeso i gŵn
  • 01446 710428

Mae ystafelloedd gwely newydd yn ychwanegiad diweddar i’r dafarn deulu hon sy’n ei rhedeg ers chwarter canrif.

Mae’r llety mewn lleoliad gwledig braf, bum munud o’r arfordir, pum munud o Faes Awyr Caerdydd a tua hanner awr o Gaerdydd. Ceir bwydlen ddyddiol o gynnyrch lleol, ffres.  Mae ysgubor chwarae i’r plant ar y safle. Gallwch fwynhau’r awyrgylch clyd o flaen y tân gyda diod.   Mae saith ystafell ar gael, a gallant i gyd gael eu llogi yn unigol, yn ddwbl neu â gwelyau pâr, ac mae dwy ohonynt yn addas i deuluoedd.

 

 

Location