The Three Horseshoes

3 Horseshoes

Gwybodaeth am lety:

  • Moulton, CF62 3AB
  • Y Bont-faen ar Fro Wledig
  • Tafarn neu fwyty
  • The Three Horseshoes
  • Dim cŵn
  • 01446 710428
Ychwanegu at gynlluniau

Mae ystafelloedd gwely newydd yn ychwanegiad diweddar i’r dafarn deulu hon sy’n ei rhedeg ers chwarter canrif.

Mae’r llety mewn lleoliad gwledig braf, bum munud o’r arfordir, pum munud o Faes Awyr Caerdydd a tua hanner awr o Gaerdydd. Ceir bwydlen ddyddiol o gynnyrch lleol, ffres. Mae ysgubor chwarae i’r plant ar y safle. Gallwch fwynhau’r awyrgylch clyd o flaen y tân gyda diod. Mae tair ystafell ar gael, a gallant i gyd gael eu llogi yn unigol, yn ddwbl neu â gwelyau pâr, ac mae dwy ohonynt yn addas i deuluoedd.

Location