Bythynnod Duffryn Mawr

Duffryn Mawr

Gwybodaeth am lety:

  • CF71 7UP
  • Y Bont-faen ar Fro Wledig
  • Hunan-arlwyo
  • Bythynnod Duffryn Mawr
  • Croeso i gŵn
  • 01446 760851 | 07746 946118
Ychwanegu at gynlluniau

Lleolir yng ngardd brydferth cartref teuluol mewn llecyn heddychlon, preifat, gwledig.

Mae dau i’r bythynnod wedi cael eu hadfer yn gelfydd o adeilad fferm carreg, ac mae’r fflat stiwdio mewn llofft eang wedi ei hadfer. Cyfuniad o heddwch cefn gwlad a mynediad rhwydd i’r ddinas, yr arfordir a rhwydwaith y priffyrdd.

Mae Cytiau Bugail ar gael hefyd. 

Gweler Pawennau’r Fro os ydych chi'n ymweld â'ch ci.

Location