East Monkton Farm

East Monkton Farm Broughton

Gwybodaeth am lety:

  • East Monkton Farm, Broughton
  • Llanilltud ar Arfordir
  • Hunan-arlwyo
  • East Monkton Farm
  • Croeso i gŵn
  • 01656 890323

Y gyrchfan orau i grwydro’r ardal leol yn agos i’r arfordir a phentrefi gwledig. 

Mae gan y bwthyn hyfryd hwn, wrth ffermdy’r perchennog, ystafell fyw fawr a dwy ystafell wely fawr gyda dodrefn braf cyfforddus.   

Tu allan mae gardd breifat wedi’i hamgáu â dogfen.Mae mae pentref tawel, yn agos at y môr, ac ond chwe milltir o dref farchnad y Bont-faen.

Gweler Pawennau’r Fro os ydych chi'n ymweld â'ch ci.

 

Location