Hafod Lodge

Hafod Lodge

Gwybodaeth am lety:

  • CF72 8AF
  • Y Bont-faen ar Fro Wledig
  • Hunan-arlwyo
  • Hafod Lodge
  • Croeso i gŵn
  • 01443 228885 | 07876083084

Llety ar dir Castell Hensol, yn harddwch cefn gwlad Bro Morgannwg.

Gall hyd at 25 o bobl aros yn y porthdy. Mae yma bwll nofio awyr agored wedi’i gynhesu a baddon poeth 10 sedd. Mae’n cyfuno manteision cefn gwlad a chyfleustra teithio rhwydd, gan ei fod ddwy funud o gyffordd 34 yr M4 a chwarter awr o ganol Caerdydd. 

Gweler Pawennau’r Fro os ydych chi'n ymweld â'ch ci.

Location