Bythynnod Gwledig Lougher Moor

Lougher Moor Country Cottages

Gwybodaeth am lety:

Ysguboriau wedi eu haddasu’n chwaethus â nenfydau trawstiog, gyda dodrefn o’r safon uchaf.

Mae’r bythynnod wedi eu lleoli mewn tiroedd tawel eu naws, lle ceir ardal bywyd gwyllt heddychlon a llwybr cerdded byd natur, yn cynnwys llyn. Mae yma hefyd bwll nofio awyr agored gyda phatio pert ac ardal farbeciw.

Lleoliad gwych rhai munudau o dref Llanilltud Fawr, yn ddelfrydol ar gyfer dod i adnabod yr ardal, sy’n llawn llefydd braf i’w gweld a phethau i’w gwneud fydd at ddant pawb.

Gweler Pawennau’r Fro os ydych chi'n ymweld â'ch ci.

Location