Pentref Gwyliau Marconi

Marconi Holiday Village 1140 x 500

Gwybodaeth am lety:

Ychwanegu at gynlluniau

Byngalos braf a hunangynhaliol hunanarlwyo mewn pentref gwyliau heddychlon.

Mae golygfeydd ysblennydd dros y Sianel o bob byngalo, bron, i harddu unrhyw hoe rhag prysurdeb bywyd. Ymhlith yr adnoddau, mae pwll nofio awyr agored wedi’i gynhesu, maes chwarae, bar sy’n gweini bwyd, pwll ymdrochi a golchdy. Wedi ei leoli ar gyrion Penarth, lle mae pier hardd, canolfan siopa a marina. O fewn cyrraedd rhwydd i Gaerdydd.

Location