Byngalos Marsyd

Marsyd Bungalows

Gwybodaeth am lety:

  • CF5 6BQ
  • Y Bont-faen ar Fro Wledig
  • Hunan-arlwyo
  • Dim cŵn
  • 07970 591133
Ychwanegu at gynlluniau

Mae’r byngalos pâr yma mewn lleoliad gwledig â chlwydi diogelwch trydan ac ystafell wydr sy’n arwain at eich drws blaen.

Y tu mewn, rydych chi’n mynd o’r cyntedd i’r brif ystafell wely, ystafell ymolchi fawr a lolfa/stafell fwyta, ac mae’r gegin ar ail ystafell wely be ben arall y lolfa. Mae adnoddau’r pentref ger llaw, ac mae’n fan cychwyn gwych i archwilio’r ardal, ac o fewn pellter cyrraedd rhwydd i Gaerdydd.

Location