Bythynnod Moorshead Farm

Moorshead Farm Cottages

Gwybodaeth am lety:

Ychwanegu at gynlluniau

Pedwar bwthyn gwyliau wedi eu haddasu o adeiladau fferm wrth ymyl ffermdy o’r bymthegfed ganrif.

Ym mhob un o’r pedwar bwthyn, mae cegin gyflawn, gwres trydan a stof llosgi coed. Mae Moorshead Farm ym mhentref deniadol Tresigin, hanner ffordd rhwng y Bont-faen a Llanilltud Fawr, ac mae’n fan cychwyn delfrydol ar gyfer archwilio’r ardal.

Location