Bythynnod Moorshead Farm

Moorshead Farm Cottages

Gwybodaeth am lety:

Pedwar bwthyn gwyliau wedi'u trosi o adeiladau fferm ger ffermdy o'r 15fed Ganrif

Pedwar bwthyn gwyliau wedi eu haddasu o adeiladau fferm wrth ymyl ffermdy o’r bymthegfed ganrif.

Wi-Fi am ddim, stôf llosgi coed, darperir cynfasau gwely a thywelion.

Mae yna gerdded natur o gwmpas y cwrs.

 

 

Location